LECHICI ILIE MIRCO  -presedinte

JUDEA FLORIN STEFAN-vicepresedinte

OPRITESCU ELENA -membru

BREBENARU DANIEL -membru

BORUGA MARIA -membru

DUMITRU MIRCEA-membru

CALINESCU CAIUS-membru

CRAI CLAUDIU-FELIX-membru