Regulament de organizare si functionare al terenului de sport din localitatea Racasdia

Prin HCL nr 28 , din 29.06.2022, a fost aprobat Regulament de organizare si functionare al terenului de sport din localitatea Racasdia, precum si...

Invitatie la cotatie lucrari - Amenajare parc comuna Racasdia

Primaria comunei Racasdia anunta achizitia publica directa de lucrari pentru Amenajare parc in comuna Racasdia , conform specificatiilor din documenta...

Recensemantul populatiei si a locuntelor

Recensemantul populatiei si a locuntelor se va desfasura conform specificatiilor din documentul atasat.

ANUNT privind tratatment la rapita- S C BANATFARMING SRL

SC BANAT FARMING SRL  anunta efectuarea de tratamente la rapita in perioada 18.04.2022- 15.05.2022 , cu Mavrik 2 F . Detalii in fisierul atasat

Informare Strada romi

Informare privind avizul de gospodarire a apelor pt obiectivul "Modernizarea iinfrastructurii rutiere in comunitatea de romi din zona stadion, localit...

Centralizator CU+AC 2021

Centralizatorul privind CU si AC eliberate de catre Consiliul Judetean in anul 2021 se poate vizualiza in atasament .

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI "SANSE DE ACCES LA EDUCATIE SI DEZVOLTARE"

COMUNCICAT privind rezultatele obtinute prin implemnatarea proiectului „Sanse de acces la educuatie si dezvoltare “   Primaria Com...

Documentatie rectificare PV si raport PUZ Parc eolian Potoc 3 si Potoc 4

Documentatia aferenta rectificarii PV si raport Parc eolian POTOC 3 si Parc eolian POTOC 4 se regaseste in atsament. Aceasta a fost afisata si la sed...

Invitatie la oferta- Modernizarea unui tronson de 120ml din strada inscrisa in CF 32973 din satul Racasdia

   Procedura ce se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica- achizitie directa   Sursa de finantare a contractului d...

Invitatie la oferrta- Teren multifunctional cu gazon sintetic si imprejmuire

INVITATIE LA COTATIE Sunteti invitati sa depuneti cotatia dvs. de pret pentru executia urmatoarelor lucrari : Lucrari de construire TEREN MULTIFUNC...

Hotarari ale CJSU privind incadrarea in limitele de incidenta

Hotarari nr 121,122,123 ,ale CJSU privind incadraerea in limitele de incidenta sunt atasate aici .

Solicitari aviz Adminitratia Bazinala de Apa Banat

Firmele Oravita Park SRL , TopWwind Energy SRL si Wind Energy gren Park srl solicita  avizul Adminitratiei Bazinala de Apa Banat pentru obiective...

Anunturi concesionare terenuri

Terenrile cu nr cad 33933, 33931,33932 si 33930 din intravilan , domeniul privat , sunt sunt scoase la licitatie in vederea concesionarii , conform an...

Dezbatere publica si etapa finala PUZ Potoc 4

PV dezbatere publica , tabel participanti si anunt rezultate dezbatere PUZ Potoc 4 , se afla in atasamente .