COMUNCICAT privind rezultatele obtinute prin implemnatarea proiectului

„Sanse de acces la educuatie si dezvoltare “

 

Primaria Comunei Racasdia anunta finalizarea proiectului din cadrul contractului de finantare nr.15/09.03.2021 SEE , incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala , in calitate de Operator de Program si U.A.T. Comuna Racasdia , in calitate de Promotor de proiect , pentru proiectul “ Sanse de acces la educuatie si dezvoltare “ , in cadrul “ Programului de Dezvoltare locala , reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor “ finantat prin granturi SEE si Norvegiene 2014-2021.

Evenimentul de inchidere a proiectului va a avea loc in data de 03 decmbrie 2021, ora 10,30, la Caminul Cultural din localitatea Racasdia.

Valoarea grantului , oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia , prin granturile SEE , in cadrul Programului de Dezvoltare Locala. Este de 22.841 Euro .

Obiectivul proiectului - de cresetre a utilizarii serviciilor sociale de calitate de catre grupurile defavorizate din comunitati , cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile in comunitati rurale cu mai putin de 20.000 locuitori, a fost respectat.

Prin finantarea acordata in cadrul proiectului s-au realizat documentatii tehnice pentru infrastructura rutiera din cartierul romilor “STADION “ , din localitatea Racasdia, respectiv pentru doua podete peste paraul Racasdiuta, cu strazile aferente acestora asfaltate , cu rigole betonate si accese la proprietati .

 


Concret a fost primit un avans in suma totala de 89.078 Lei, din care au fost achizitionate urmatoarele :

- materiale consumabile -521,78 lei

- comuniact de presa - 230,00 lei

materiale de informare ( bannere ) -720,00 lei,
adica un total de 1471,78 lei , suma care a fost declarata neeligibila fiind platita din alta sursa de finantare decat cea prevazuta in contractul cu FRDS.
Documentatii tehnice : studiu de fezabilitate, studiu geo, studiu topo, stdiu hidro,in suma totala de 49.980 lei,

urmand ca acesta documentatie tehnica sa stea la baza intocmirii unui Proiect tehnic si realizare a lucrarilor pentru obiectivul mai sus amintit.
Mentionam ca devizul general si indicatorii tehnico -economici din studiul de fezabilitate realizat au fost foliste deja , prin intocmirea si depunerea unei cerei de finantare ina cest sens prin Programul Anghel Saligny

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni , intre 15.03.2021 si 15.12.2021

Mai multe detalii despre implementarea proiectului „Sanse de acces la educatie si dezvoltare” pot fi obtinute la sediul Primaria Racasdia.