Terenrile cu nr cad 33933, 33931,33932 si 33930 din intravilan , domeniul privat , sunt sunt scoase la licitatie in vederea concesionarii , conform anunturilor atasate . Data limita de depunere a ofertelor este 17 septembrie , ora 10,00/