SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT pebtru obiectivul :

MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN SATELE RĂCĂȘDIA ȘI VRĂNIUȚ, COMUNA RĂCĂȘDIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN ,

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,

conform specificatiilor din :


– Anexa 2.2.c - caracteristicile principalilor indicatori tehnico- economici

- Plan de situatie si extrase CF

- DALI executat prin proiect P14/2019

Conform invitatiei la cotatie si a documentatiei anexate .