INVITATIE LA COTATIE

Sunteti invitati sa depuneti cotatia dvs. de pret pentru executia urmatoarelor lucrari :

Lucrari de construire

TEREN MULTIFUNCTIONAL CU GAZON SINTETIC SI IMPREJMUIRE

conform specificatiilor din documentatia tehnica anexata – CAIET DE SARCINI

- Procedura ce se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica- achizitie directa

- Sursa de finantare a contractului de furnizare – bugetul propriu

Oferta dumneavoastra trebuie sa cuprinda :

- datele dumneavoastra de contact; CIF al firmei

- propunerea finaciara – elaborata astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica;

- alte documente relevante privind executia de lucrari similare;

- termenul de executie a lucrarii.- 90 de zile


- Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 13.10.2021

- Limba de redactare a ofertei - limba romana

- Data limita de POSTARE A OFERTELOR PE SICAP : 14.10.2021 ,ora 12,oo .

- Perioada de valabilitatea a ofertelor : 30 de zile de la data limita de postare a ofertelor.

- Preturile per lucrare , vor fi cotate in LEI , incluzand TVA;

- Durata contractului este de cinci luni de la semnarea acestuia.

Prezenta invitatie la oferta constituie un mod de studiere a pietei la data actuala si ofera posibilitatea ofertantilor de a prezenta o oferta concreta , conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini atasat.

Oferta concreta se va posta in catalogul electronic din SICAP, la CPV 45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2) , conform celor precizate mai sus.

Garantia lucrarilor va fi de cel putin 3 ani de zile.


- Nu se accepta plata in avans;

- Termenul limita de furnizare a lucrarii ,este de 90 zile de la semnarea contractului.

- Plata pretului contractului se va face prin OP , in maxim 5 (cinci ) zile de la receptia lucrarii .Ofertele se pot depun in SICAP, catalog electronic, CPV 45212000-6