Comuna Racasdia doereste sa achizitioneze executie lucrari pentru proiectul "Reamenajare strada pietonala , trotuare si locuri de parcare in zona centrala Racasdia", conform documentatiei anexate . Data limita de postare a aofertelor pe SEAP : 19.09.2022.